2011 - 2017

Wikipedia als bron gebruiken? Doen of niet?

Wikipedia kan perfect als vertrekpunt dienen, of om snel een weetje op te zoeken. Maar als referentiebron in een werk gebruik je de website beter niet. Als je informatie op wikipedia vindt is de vuistregel om naar andere websites of boeken te zoeken die deze informatie bevestigen of weerleggen. 

Onderaan een wikipediapagina staan doorgaans ook heel wat referenties naar bronnen die mogelijks wel heel interessant kunnen zijn. Maar let op! Ook hier is een kritische blik noodzakelijk!

 

Wikipedia is een goed vertrekpunt, maar als bron gebruik je de website beter niet. 

 

werkvorm: wikipedia-assessment (in te voegen)

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft